Humanistické hnutí

Humanistické centrum
Stránka na Facebooku
Svět bez válek a násilí www.svetbezvalek.cz www.worldwithoutwars.org
Komunita pro lidský rozvoj www.komunitaprolidskyrozvoj.cz www.lacomunidadmundial.org
Convergence of Cultures www.convergenceofcultures.org
Humanistická strana www.humanistickastrana.cz internationalhumanistparty.org
Světové centrum humanistických studií www.cmehumanistas.org

Humanistické hnutí je seskupení lidí, kteří uskutečňují návrhy Nového neboli Univerzalistického Humanismu. Tyto návrhy v jejich nejširším smyslu lze najít v Dokumentu Humanistického hnutí.

Tento myšlenkový proud reprezentovaný v díle Sila a v pracích různých autorů, které inspiroval, zároveň zahrnuje určitou citlivost a způsob života, získává konkrétní podobu v mnoha oblastech lidského snažení a dává vzniknout různým organizacím a akčním frontám; všechny se zabývají specifickými oblastmi se společným cílem: Polidštit Zemi. Spojuje je metoda aktivního nenásilí a návrh osobní změny jako prostředku společenské proměny.

Humanistické hnutí vzniklo 4. května 1969 prvním veřejným projevem svého zakladatele, Sila, známým jako Uzdravení od utrpení, proneseným v Punta de Vacas, odlehlém místě v Andách blízko hranic Argentiny a Chile.

Humanistické hnutí není institucí, přestože dalo a dává vzniknout mnoha skupinám a organizacím.

Organismy, které dosud vznikly z Humanistického hnutí, jsou Humanistická strana, Komunita pro lidský rozvoj, Convergence of Cultures, Svět bez válek a násilí a Světové centrum humanistických studií.

Přestože tyto organismy mají specifickou organizační strukturu, která jim umožňuje uskutečňovat jejich aktivity, Humanistické hnutí jako takové nemá žádný typ organizace a představuje rámec sblížení a vzájemné výměny názorů a zkušeností členů různých organismů.

Aktivity rozvíjené těmi, kteří jsou činní v rámci Humanistického hnutí, závisejí na jejich svobodné iniciativě.

Mezi oficiální materiály Humanistického hnutí patří:

  • Dokument Humanistického hnutí
  • Manuál osobní práce pro členy Humanistického hnutí, Centrum studií, Park Punta de Vacas, 2009
  • Sebrané spisy, Silo, svazek I. a II.
  • Poznámky k psychologii
  • Humanismus (úryvek z audiovizuálního díla „Silovy komentáře“), 2008

Úryvek ze Silova projevu ze 4. ledna 1998 na stadionu Obras Sanitarias v argentinském Buenos Aires.

... "Čím je dnes Humanistické hnutí? Možná úkrytem před celkovou krizí systému, ve kterém žijeme? Kritikou světa, který je každým dnem odlidštěnější? Novým jazykem a novým modelem, novou interpretací světa a novou krajinou? Představuje ideologický nebo politický směr, novou estetiku, novou stupnici hodnot? Je novou spiritualitou předurčenou k záchraně subjektivity a různorodost skrze konkrétní činy? Možná je Hnutí výrazem boje za nemajetné, opuštěné a pronásledované? Nebo je projevem těch, kteří cítí obludnost systému, v němž všichni lidé nemají stejná práva a stejné možnosti?

Hnutí je toto všechno a ještě mnohem víc. Je to praktické vyjádření ideálu polidštění Země a snahy přiblížit se Celosvětovému lidskému národu. Je to semínko nové kultury v této civilizaci, která se postupně stává celoplanetární a která bude muset změnit směr, kterým se ubírá, přijmout a ocenit rozmanitost a zaručit rovná práva a stejné příležitosti všem lidem, a tím i důstojnost, kterou si každý zaslouží už kvůli prostému faktu, že se narodil.

Humanistické hnutí je viditelným projevem hlubokých změn, k nimž dochází uvnitř člověka a které představují historii jako takovou: tragickou, znepokojující, ale vždy rostoucí. Je to slabý hlas, který předznamenává to, co přichází a překonává lidskou bytost, jak ji známe. Je to báseň a pestrobarevná duha. Je to David stojící proti nestydatému Goliášovi. Je to jemnost vody proti tvrdosti skály. Je to síla slabého: paradox a Osud.

Mí přátelé, i když hned nedosáhneme výsledků, ve které jsme doufali, toto semínko existuje už nyní a čeká na příchod doby, která se blíží.

Pro všechny, od srdce k srdci, vroucí touha po této blížící se společenské změně a naděje na tuto tichou proměnu, která – přes všechna nutkání, přes všechnu netrpělivost, přes všechny násilné cíle, přes všechnu vinu a pocity prohry – již nyní sídlí v niterné hloubce mnoha humanistů."

Silo

Silo - www.silo.net